הערה חשובה: מקום ההתכנסות לסיורים החינמיים הינו בכניסה לתערוכה הכללית בקריית האמנים צפת, ולא מבניין העיריה או הדוידקה!