4 ביולי 2021
  • לבוש לאדינו

לבוש קהילות לאדינו מבוסס על המפגש בין תרביות מזרח ומערב שמשלב אלמנטים של שניהם. בתלבושות של גברים, למשל, אפשר לראות קפטנים ותרבושים מעוטרים בדומה למדינות אסיה וצפון אפריקה אך בגדיהם קצרים יותר ונעשה שימוש בחגורות וווסטים מעוטרים כמו בארצות אירופה. בגדי נשים אופיינו בשילוב צבאים בולטים כגון אדום וירוק וחגורות מותן צמודות
בבית לבוש היהודי אנחנו מזמינים את המבקרים ולהצטלם על רקע סמטאות צפת העתיקות בתלבושות של עדות שונות מחסידים ממזרח אירופה ועד הודו ותימן וכמובן לאדונו.

העלות: 25 ש"ח

Leave A Comment