בכל אחד מימי הפסטיבל נקיים כאמור שתי הרצאות, ב 18:00 וב 19:00 – ההרצאות תעסוקנה בצפת של המאה ה-16 – תקופת הזוהר של הקבלה ושפת הלדינו בצפת

– התוכן יהיה דומה אך בשפות שונות. ב 18:00 בספרדית, וב 19:00 בעברית – לפני כל הרצאה יוקרן סרטון קצר על הקבלה של צפת

16.7 –

קבלת צפת במאה ה-16 – המקובלים הספרדים וספר הזוהר

17.7

קבלת צפת במאה ה-16 –האר"י הקדוש – מדיטציות וייחודים

18.7

קבלת צפת במאה ה- 16 – עץ החיים, הספירות והאמנות

ההרצאות תתקיימנה במרכז הקבלה של צפת, אולם 'המרכז הלטיני' – CENTRO LATINO – אלקבץ 28, צפת העתיקה

Leave A Comment